Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Mens en medemens e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Mens en medemens PDF EPUB


none

Mens en medemens - none pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN none
DATEIGRÖSSE 3,97
DATUM 2002-08-01
ISBN 9789001073985
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Er zijn vele geestelijke stromingen: de een noemt zich christen, de ander vrijdenker, weer een ander socialist. Maar de verwarring wordt groter als iemand zich vegetariër noemt. Kunnen we alle stromingen rangschikken onder dezelfde indeling? Mens & medemens biedt je een heldere ordening in deze varianten van menselijke opvattingen. Met de PaboWijzer-card bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op website van PaboWijzer.In het eerste deel van Mens & medemens worden zes levensbeschouwingen besproken: het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. Daarna volgen vier politiek-maatschappelijke stromingen: het liberalisme, het socialisme, het confessionalisme en de groene politiek. Het boek eindigt met de derde groep, de 'one-issue-movements': vegetariërs, geheelonthouders, naturisten, esperantisten, republikeinen, enzovoort. Alle beschrijvingen zijn van de hand van een aanhanger van de stroming zelf.Op de website van PaboWijzer krijg je met de PaboWijzer-card bij het boek gratis toegang tot: - Toetsvragen met feedback en studieadvies- Het e-book (digitale hoofdstukken)- Samenvattingen per hoofdstuk

...ar nu zie ik dat respect veel meer betekent ... Blog RZL: Mens en medemens ... . Respect tegenover zichzelf is inderdaad van uiterst belang en men kan geen respect vertonen aan anderen alvorens men voor zichzelf respect heeft. Hoe meer ik daarover nadenk, zie ik meer en meer in dat zelfrespect een must is in het leven en functioneren. Mens en medemens 1. Persoonlijke waardentest Tijdens de lessen religie, zingeving en levensbeschouwing leerden we over de waarden en normen in het leven. Wat zijn precies waarden of normen? En wa ... De Omgeving Van De Mens Is De Medemens - weekhorse.com ... . Wat zijn precies waarden of normen? En wat betekenen ze? Waarden zijn idealen, zaken wat jezelf vooropstelt en belangrijk vindt in het leven. Mens en medemens Belangrijke waarden Op de site van Living Values vind je heel wat belangrijke waarden voor een goede samenleving en hoe je op een goede manier kan samenleven met je medemens. 'Respect' is een belangrijke waarde in onze samenleving. We leven met zoveel mensen samen op deze wereld. MENS EN MEDEMENS Waarden Waarden zijn betekenis gevende idealen of motieven die door de mens nagestreefd (moeten) worden. Een waarde is vaak abstract en kan in 1 woord omschreven worden. Hieronder een aantal waarden die ik belangrijk vind: - Familie- Gelijkheid - Respect ... MENS EN MEDEMENS. Medemens ... Voor uitbreiding verwijzen we ook naar het deel "Mens en zingeving". Er bestaan ook nog andere tradities die weinig of niets met het geloof te maken hebben. Ze komen voor in heel de wereld, zo ook in België of Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn: ... Folkloren en tradities De heemkundige kring van Mortsel houdt zich bezig met de folkloren van Mortsel. Ze hebben een site opgericht waar men informatie kan terug vinden over de inwoners en het verleden van Mortsel. Mens en medemens - Taken te laat indienen Taken te laat indienen Hieronder vind je een casus die ik rechtstreeks uit mijn cursus heb geplukt omdat deze casus in het onderwijs veel voorkomt en ik deze verder wil uitspitten en dit met jullie wil delen. Dit betekent dat de mens moet streven naar een duurzame maatschappij, zodat hij het bezit van God beheert als een goed rentmeester en zich inzet tot eer van God en welzijn van de medemens. De door God in beheer gegeven aarde moet hij zo goed als mogelijk is bouwen en bewaren. Mens en medemens - Behulpzaamheid Behulpzaamheid... Toen ik deze foto zag, dacht ik meteen aan de waarde behulpzaamheid. Behulpzaam zijn voor andere mensen, kinderen, dieren, het materiële... Ik vind behulpzaamheid belangrijk en wil deze waarde doorgeven aan de kleuters in de klas. Mens en medemens maandag 5 november 2012. ... Roken , gevaarlijke sporten) en vervolgens ziek worden (bv. longkanker) of slachtoffer worden van een ongeval dat aan zichzelf te wijten hebben. Gezien de grote financiële druk die er bestaat op de gezondheidszorg moeten deze mensen zelf opdraaien voor de kosten. Men moet reeds veel vroeger beginnen met preventie waarbij de normen en, de daar aan gekoppelde gevolgen, heel duidelijk uitgelegd worden. Onze jongeren zijn nog vatbaar mits een goede aanpak, en niet hopeloos verloren zoals de roker die het verdict van longkanker reeds heeft gekregen. Mens en medemens Hoe ga je om met mensen rond je ? Welke waarde vind jij belangrijk tussen jezelf en anderen ? En wat als deze er niet meer is ? -Net zoals ik in het thema 'mens en zingeving' zei dat respect en geloven in elkaar zeer belangrijk zijn, ben ik het hier ook van mening. Het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid wordt bevorderd en samenwerken wordt gestimuleerd. Ieder mens is burger van een samenleving en dit vraagt om een actieve en principiële bijdrage. Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de relatie mens - medemens. MENS EN MEDEMENS: mijn waarde Als het om respect gaat blijken wij mensen niet erg respectvol te zijn. We vinden respect wel belangrijk, maar dat is vaak meer verbaal dan fysiek. Zo hebben we het vaak verbaal over respect, maar staan we zelden op om respect te krijgen. Mens en medemens: uitgewerkte casus ethisch model In mijn vorige onderwerp kon je al uitgebreid mijn menig lezen over het artikel i.v.m. roken uit De Morgen. Deze casus heb ik toegepast op het praktisch ethisch model....