Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Reflecteren e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Reflecteren PDF EPUB


Mirjam Groen

Reflecteren - Mirjam Groen pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Mirjam Groen
DATEIGRÖSSE 9,74
DATUM 2006-04-01
ISBN 9789001700003
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Reflectie is een veel gehanteerde vorm van leren in het beroepsonderwijs, maar tegelijk ook een competentie die studenten zich aan moeten leren. Reflecteren is met name voor beginnende studenten een vrij abstracte aangelegenheid. Dit boek poogt een antwoord te geven op de vraag hoe je jezelf ontwikkelt van een persoon die niet bekend is met reflectie, tot een persoon die begint met en vaardig wordt in reflecteren: op weg naar bewust en bekwaam handelen. Reflecteren: de basis traint de student in eerste instantie te reflecteren op alledaagse situaties. Dit vormt een fundament om te kunnen reflecteren op toekomstige beroepssituaties. Het boek sluit aan bij de generieke bachelor competenties.De auteur geeft in dit boek de theoretische achtergrondinformatie, maar vooral hele praktische handvatten. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden van good en bad practice en verduidelijkt aan de hand van voorbeeldcasussen. Studenten krijgen bovendien een stappenplan voorgelegd. In combinatie met een foutenanalyse en opdrachten voor zelfstudie kunnen ze hiermee hun vaardigheden oefenen.Reflecteren: de basis is specifiek bedoeld voor beginnende studenten aan een beroepsopleiding én voor beroepsbeoefenaren in relatiegerichte beroepen die (nog) niet getraind zijn in reflectie op hun handelen.

...an kunstwerken en (cultureel) erfgoed. Door te reflecteren verruim je je blik en krijg je een bredere kijk op dingen ... Reflectie (onderwijs) - Wikipedia ... . Het doel is steeds om door cognitieve actie, bewustwording van een bepaalde handelingssituatie te vergroten. verwijst naar "iemand die zijn of haar ervaringen en /of kennis probeert te herstructureren". Reflectie kun je in je eentje doen of met een of meer collega's. Als je het samen met anderen doet, heeft dat het voordeel dat je confronterende vragen minder makkelijk uit de weg gaat. Reflecteren. Reflecteren betekent dat je nadenkt over je eigen ervaringen en gedrag. Het onderliggende idee om lee ... Reflecteren en zelfreflectie - Carrièretijger ... . Reflecteren. Reflecteren betekent dat je nadenkt over je eigen ervaringen en gedrag. Het onderliggende idee om leerlingen te laten reflecteren is dat leerlingen leren van hun eigen gedrag. Dat ze in de toekomst ander gedrag vertonen dan in het verleden. Het is dus een manier waarmee we gedragsverandering proberen te bewerkstelligen. Reflecteren is de herziene uitgave van het succesvolle studieboek uit 2010. De uitgave is aangepast op grond van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Ook is er meer diversiteit gebracht in de voorbeeldverhalen van studenten, waardoor de inhoud nog beter aansluit bij opleidingen in zorg en welzijn en bij pedagogische, juridische en creatieve studies. Reflecteren: de basis van zelfontwikkeling Door te reflecteren denk je na over jezelf. Je stelt vragen aan jezelf over wat je kan, wat je wil, hoe je dat wil en misschien wel waarom je dat wil. Je kijkt in de (figuurlijke) spiegel en analyseert wat je ziet. Hierdoor leer je over jezelf: je vergroot je zelfkennis. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'reflecteren', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. Reflecteren: de basis bevat achtergrondinformatie, handvatten en deelvaardigheden om het beginstadium van reflecteren zo goed mogelijk onder de knie krijgen. Voorbeeldcasussen ondersteunen de theorie in het boek. Verder bevat het boek voorbeelden van good en bad practice, ... Reflecteren over het eigen handelen betekent dat de student terugblikt over voorbije praktijkervaringen. De student wordt zich bewust van het eigen handelen, kan algemene indrukken concretiseren, kan essentiële aspecten van een situatie onderscheiden en hierin een samenhang zoeken, en kan tenslotte Reflecteren. Zelfreflectie is de kunst van het nadenken over de eigen deugden en/of fouten. Het is ook de mogelijkheid na te denken over het "hier en nu", over je gevoelens en gedachten. Dit omvat ook het nadenken over de gedachten,... Reflecteren op eigen gedrag en functioneren. Reflecteren op eigen gedrag is van belang. Iedere dag en iedere week is dit opnieuw noodzakelijk. Alle situaties die zich voordoen zeggen iets over uzelf en wellicht ook iets over de ander. Maar we beginnen bij uzelf: wat zegt het over u? Wat voor impact heeft uw gedrag mogelijk op de ander? Reflecteren is een belangrijke competentie. Het draait hierbij om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren. Zelfreflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Jijzelf als middelpunt Reflecteren Reflecteren lijkt op parafraseren, alleen ligt de nadruk nu op de gevoelswaarde van wat er besproken is. De hulpverlener formuleert, aan de hand van wat de cliënt vertelt, de onderliggende gevoelens en gedachten die de cliënt zelf niet uitspreekt. Juist de gevoelens vormen tenslotte de kern van het verhaal. Methode 12 - Reflecteren aan de hand van de structuur van de subjectieve ervaring. De vragen van de structuur van de subjec...