Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Beleidsnota's die (door)werken e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Beleidsnota's die (door)werken PDF EPUB


R. Hoppe

Beleidsnota's die (door)werken - R. Hoppe pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN R. Hoppe
DATEIGRÖSSE 3,45
DATUM augustus 2004
ISBN 9789062834273
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Om beleid uit te stippelen moeten ambtenaren beleidsnota's maken. En dan liefst nota's die niet in de spreekwoordelijke la verdwijnen, maar die doorwerken in de praktijk. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Beleidsvorming is een grillig proces, waarbij veel groepen mensen betrokken zijn. Toch moeten in dat proces het heendenken vanuit politieke doelen, het terugdenken vanuit de beleidsuitvoering en het terugdenken vanuit de doelgroep systematisch en afwisselend aan bod komen. Van doorslaggevend belang is dat beleidsmakers niet vanuit de bestuurlijke ivoren toren denken, maar zich afvragen wat hun doelgroep beweegt.De schrijvers laten zien hoe beleidsmakers interactie en communicatie met doelgroepen en uitvoerders kunnen opzetten om tot technisch haalbare oplossingen met voldoende draagvlak te komen. Daarbij bieden zij vuistregels voor een bekwaam management van de beleidsvorming en geven zij tips en waarschuwingen. Maar bovenal is dit boek een gereedschapskist met methodieken waaruit elke beleidsontwerper naar bevind van zaken kan putten. Een praktische gids voor bestuurs- en beleidswetenschappers, politicologen, ambtenaren en studenten bestuurskunde.Verschil met de vorige drukDeze derde, herziene druk is licht gewijzigd. Het gedeelte dat gewijd is aan beleidsinstrumenten is uitgebreid om hedendaagse inzichten en overzichten meer recht te doen. Verder is de uitgave geactualiseerd.Voor wieBeleidsnota's die (door)werken is een praktische gids voor bestuurs- en beleidswetenschappers, politicologen, ambtenaren en studenten bestuurskunde.Over de auteur(s)Prof.dr. R. Hoppe is hoogleraar beleidswetenschap aan de Universiteit Twente. M.A. Jeliazkova werkt als zelfstandig bestuurskundig onderzoeker en adviseur. Dr. H. van de Graaf en dr. J. Grin zijn beiden docent bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

...en willen bovendien werken om te leven in plaats van te leven om te werken ... Beleidsnota's die (door)werken: handleiding voor geslaagde ... ... . Geld is niet de hoofdzaak maar een belangrijke bijzaak. Waar aan te denken bij thuiswerken door corona-uitbraak? Nu de overheid heeft geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken, doet zich op menig kantoor een volledig nieuwe situatie voor. Uiteraard roept dat vragen op. Welke arbozaken kunnen de komende periode een rol spelen? Balie Burgerzaken. Wij werken alleen op afspraak. Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.3 ... Boekwinkeltjes.nl - Beleidsnota's die (door)werken ... ... . Wij werken alleen op afspraak. Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.30 uur Dinsdag: 13.00 - 17.00 uur Donderdag: 13.00 - 19.00 uur Werkenden die door kunnen, moeten worden aangemoedigd om dat te doen. En werkenden die door omstandigheden de pensioenleeftijd niet halen, moeten meer ruimte krijgen om minder te werken.' Michiel Bilstra (61), directeur voor techniek- en bouwopleidingen op een ROC in Zwolle. werken Een jaar lang trekt het O-team door het land en is er met ontwerpend onderzoek gewerkt aan een complexe én concre-te ruimtelijke opgaven. ... naar bureaus die aantoonbaar innovatief werken met landschap, wateropgave en ste-Beter verbinden van agenda's, programma's en ambities. Samen LEVEN, WONEN en WERKEN Maatschappelijke Agenda 2018-2021 Woonruimte voor iedereen Financiële zelfredzaamheid Samen met organisaties, ondernemers, zorgprofessionals en inwoners is er een maatschappelijke agenda opgesteld voor 2018-2021. De agenda gaat over bijvoorbeeld Wmo, jeugdzorg, gezondheid, wonen, werk en inkomen: het sociaal domein. Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Contactberoepen zijn beroepen waar er vaak en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter. Uiteraard moeten de mensen in deze beroepen zo veilig mogelijk kunnen werken en ook moet het voor klanten veilig zijn. Integratie door werk Meer kansen op werk voor nieuwkomers. Integratie door werk Meer kansen op werk voor nieuwkomers UITGEBRACHT AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID NR. 4 - MEI 2019 ... Ook alle adviezen die sinds 1950 zijn verschenen, zijn daar te vinden. De zichtbaarheid van mensen die verward gedrag vertonen is daardoor vergroot. De politie geeft aan dat het aantal meldingen voor personen met overlast-gevend/verward gedrag (de zogenaamde E33-melding) ... Veel van het werk moet regionaal gebeuren door de krachten van de samenwerkende partners te bundelen. De klachten die zich zowel psychisch als lichamelijk kunnen tonen, kunnen direct na het trauma ontstaan, maar ook pas jaren later tot uiting komen. Letselschade door PTSS op het werk. Het feit dat mensen op hun werk weer geconfronteerd zullen worden met de traumatische gebeurtenis maakt het er allemaal ook niet makkelijker op....