Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Mediation in de zorg e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Mediation in de zorg PDF EPUB


A.A. van den Berg

Mediation in de zorg - A.A. van den Berg pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN A.A. van den Berg
DATEIGRÖSSE 12,47
DATUM augustus 2013
ISBN 9789012389600
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Mediation in de zorg 1e druk is een boek van A. van den Berg uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012389600 De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaarhoren conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenlevingmaar vaak hebben ze een sluipende negatieve invloed op ontwikkelingenen op bestaande uitvoeringspraktijken. Ze kunnen werkprocessen ernstigverstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit vanwerkprocessen in de zorg.Dit boek geeft inzicht in de conflictgevoeligheid van het systeem van deNederlandse gezondheidszorg en zorg in verzorgings- en verpleeghuizen.Het geeft inzicht in conflictmechanismen en in mediation als specifiekemethode om te voorkomen dat conflicten ontstaan, voortduren of uit dehand lopen.Deze tussenpartijdige vorm van conflictoplossing heeft zich de afgelopenruim vijftien jaar bewezen als een succesrijk instrument bij het oplossenvan samenwerkingsproblemen, communicatiestoornissen, visieverschillen.Het boek is gericht tot diegenen die werkzaam zijn in de (gezondheids-)zorg en/of verantwoordelijk zijn voor de continu teit van de zorg. Zij zullenongetwijfeld herkenning vinden in de beschreven praktijksituaties. Hetboek beoogt hen de weg te wijzen naar een manier om te zorgen datzorgverleners hun werk met plezier kunnen blijven doen en, wanneer datplezier in het gedrang komt door conflicten, ze de weg kunnen vinden naaroplossingen.

...m verantwoordelijk voor hun patiënten en cliënten ... iphone x いくら ,iphone 車載 カメラ ... . Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke mediator de communicatie en onderhandeling begeleidt. In de zorg is mediation een beproefd recept om geschillen te beslechten. En dat is niet zomaar. Er zijn binnen de zorg vele verschillende relaties en verhoudingen waarbinnen conflicten kunnen ontstaan. De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij o ... Mediation in de zorg - Sdu ... . Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenleving maar vaak hebben ze een sluipende negatieve invloed. Ze kunnen werkprocessen ernstig verstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van werkprocessen in de zorg. Mediation in de zorg geeft inzicht in conflictmechanismen en in mediation ... Conflictwerk biedt mediation in de zorg. U wilt geen conflicten in de zorg. Sluimerende conflicten kunnen grote negatieve invloed hebben op werkprocessen en dus op de kwaliteit van de zorg. U werkt met of voor kwetsbare mensen. Daarom vindt u juist goede communicatie in de zorg van groot belang. Maar soms l ukt dat even niet, goed communiceren ... De zorg hanteert specifieke wetgeving, modellen en richtlijnen. Binnen deze regelgeving wordt mediation expliciet als weg naar de oplossing genoemd. Zo staat het bijvoorbeeld in 'de modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders in de...