Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen GEHEIMBOEK UFO, HET e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

GEHEIMBOEK UFO, HET PDF EPUB


Lammer

GEHEIMBOEK UFO, HET - Lammer pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Lammer
DATEIGRÖSSE 10,66
DATUM oktober 1998
ISBN 9789051215991
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Er zijn de laatste jaren talloze aanwijzingen waargenomendat vreemde krachten van invloed zijn op onze werkelijkheid.Zo bestaan er meer dan driehonderd getuigenissen van ondermeer hooggeplaatste militairen en duizenden brieven endocumenten van belangrijke geleerden uit de Verenigde Statendie bewijzen dat Amerika neergestorte UFO's zou hebbenbuitgemaakt en de bestudering ervan serieus ter hand zouhebben genomen. Bovendien worden al sinds de jaren zestigover de hele wereld proefdieren gevonden, waarbij met deuiterste precisie organen en weefsels zijn verwijderd zonderdat ook maar een spoor van bloed of ander bewijsmateriaalzichtbaar is. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze geheim,zinnige verschijnselen in verband moeten worden gebracht metde waarneming van UFO's en de ontvoering van mensen doorbuitenaardse wezens. De verklaringen die deze mensen overhun traumatische belevenissen hebben afgelegd, stemmen vaaktot in de kleinste details overeen.En daar komt nog bij dat met moderne apparatuur vervaardigde computeranalyses het bestaan van levensechteUFO- waarnemingen zonneklaar bewijzen.In deze opzienbarende uitgave brengen de auteurs tallozebewijzen en nieuwe feiten aan het licht. Deze zijn voor eengroot deel afkomstig uit documenten van verschillende geheimediensten; hetgeen wijst op een wereldwijde geheimhoudingvan dit fascinerende verschijnsel dat van allesomvattendebetekenis kan zijn voor het voortbestaan van de mensheid.Een onthullende analyse onder redactie van deNederlandse deskundige Herman Hegge.

......