Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Verzwijging e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Verzwijging PDF EPUB


rupert thomson

Verzwijging - rupert thomson pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN rupert thomson
DATEIGRÖSSE 11,40
DATUM november 2013
ISBN 9789401601290
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

In het barokke Florence van het jaar 1691 krijgt beeldhouwer Gaetano Zummo van een van de laatst heersende Medici een bijzondere opdracht: hij moet een wassen beeld creëren van de perfecte naakte vrouw.Florence is in deze tijd een duistere stad - vol geheimen en verzwijgingen - waar alles verboden en juist daarom mogelijk is. De inwoners zijn geobsedeerd door kunst, verleiding en macht. Zummo voelt zich in deze hedonistische stad steeds onveiliger. Zijn geheimen uit het verleden achtervolgen hem en bedreigen zijn bestaan als kunstenaar. Dan raakt hij geobsedeerd door de mysterieuze Faustina, een vrouw die haar eigen duistere achtergrond heeft en misschien wel veel gevaarlijker is dan hij ooit had kunnen vermoeden. Verzwijging is een liefdesverhaal, een moordroman en een portret van een beroemde stad in tijden van gedwongen soberheid. Het gaat over wat verborgen ligt en verboden wordt, maar tegelijkertijd over menselijke passie en duistere onthullingen.Voor de lezers van Hilary Mantel en Andrew Miller

...oen dat die vragen niet zijn beantwoord. Verzwijging van feiten kan achteraf leiden tot vermindering van uitkering (artikel 7:930 leden 2 en 3 BW) ... Rb Gelderland 201217 AOV advocaat; geen schending ... ... . Is sprake geweest van opzet om de verzekeraar te misleiden, dan vervalt het recht op uitkering (artikel 7:930 lid 5 BW). De stelplicht en bewijslast dat niet aan de mededelingsplicht is voldaan, ligt bij de verzekeraar. 4.4. Een beroep van de werkgever op verzwijging van medische klachten door de werknemer wordt niet snel gehonoreerd. Daarvoor is vereist dat de werknemer wist of had moeten begrijpen dat hij vanwege de kwaal ongeschikt was voor de functie. Bij psychische klacht ... Verzwijging in het verzekeringsrecht - Jeroen Bosch Advocaten ... . Daarvoor is vereist dat de werknemer wist of had moeten begrijpen dat hij vanwege de kwaal ongeschikt was voor de functie. Bij psychische klachten is dit moeilijk aan te tonen. Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over de verzwijging van goederen en onttrekking van gelden uit een nalatenschap en over het leveren van bewijs hiervan. Voor het overlijden van erflater zijn er bedragen overgeboekt naar gedaagde. Volgens de erfgenamen (eisers) moeten deze bedragen worden aangemerkt als […] Mededelingsplicht en verzwijging in het verzekeringsrecht (artikel 7:928 BW) 23 februari 2020. In de praktijk van het verzekeringsrecht gaat het regelmatig over artikel 7:928 BW. Daarin staat dat een verzekeringnemer bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de relevante feiten moet mededelen. Maar (2): ontbreken van dekking wegens verzwijging kan bij de WAM helemaal niet aan de benadeelde worden tegengeworpen! Aegon pareert het argument van Goudse met de stelling dat Goudse tegenover de benadeelde geen beroep kan doen op verzwijging, dwaling of bedrog, en dat Goudse dat dus ook niet tegenover de verhaal zoekende Aegon kan doen. Verzwijging is een historische roman, maar het zwaartepunt ligt op de relatie tussen Zummo en de mooie maar geheimzinnige Faustina, en de geheimen uit het verleden die beiden met zich mee dragen. Het is Zummo's liefde voor Faustina die uiteindelijk alles met elkaar in verband brengt. Beroep op verzwijging door verzekeraar: individuele acceptatiebeleid is relevant Bij de beoordeling van de vraag of door de verzekerde verzwegen feiten bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst voor de verzekeraar van belang zijn, speelt het individuele acceptatiebeleid van de verzekeraar een grote rol. Boedelbeschrijving en gevolgen opzettelijke verzwijging Ieder der deelgenoten kan vorderen dat een verdeling aanvangt met een boedelbeschrijving. Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten. Natuurlijik hangt het af van de precieze omstandigheden of er met succes iets kan worden ondernomen tegen een beroep op verzwijging. Soms is inderdaad (duidelijk) sprake van verzwijging. Wij zien echter regelmatig dat verzekeraars te snel roepen dat sprake zou zijn van verzwijging (met vergaande consequenties) en dan moeten terugkrabbelen dat beroep wordt getoetst aan de strenge eisen in de ... Verzwijging opzegging vorige verzekering; zorgplicht assurantietussenpersoon CB 2016-55 | Geplaatst op 17-03-2016 | door Maarten Jansen HR 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:336 (X / Aegon c.s.) Deze informatieplicht van de verzekeringnemer is bij de beoordeling van een beroep op verzwijging in de zin van art. 251K echter beperkt indien de verzekering is gesloten aan de hand van een door de verzekeraar gehanteerde vragenlijst; in dat geval kan, zoals ook wordt bepaald in art. 7.17.1.4 lid 6 van het ontwerp tot vaststelling van titel 7.17 BW, de verzekeraar zich niet erop beroepen dat ... Verzwijging bij echtscheidingsverdeling Geplaatst op 23 september 2018 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar. Een echtscheiding is nooit leuk. In het kader van de echtscheiding moet het nodige geregeld worden. 1) het met opzet niet zeggen vb: hij verzwijgt altijd dat hij geen ouders heeft Tegenstellingen: ...