Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Sleutelfiguren in de psychotherapie e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Sleutelfiguren in de psychotherapie PDF EPUB


Edith Zundel

Sleutelfiguren in de psychotherapie - Edith Zundel pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Edith Zundel
DATEIGRÖSSE 11,4
DATUM none
ISBN 9789060696897
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Sleutelfiguren in de psychotherapie is een boek van Edith Zundel

...duele cliënten heeft begeleid. De ontwikkelingsgeschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg en die van de psychotherapie vertoont veel identieke kenmerken, zowel inhoudelijk, methodisch als struktureel ... Sleutelfiguren in de psychotherapie: Kernberg, von Franz ... ... . Over de toekomstige ontwikkeling en struktuur van de psychische gezondheidszorg is zowel in ons land als elders de laatste jaren veel gediskussieerd, veel gepland en veel gepubliceerd. Terwijl veel boeken beschrijven wat er moet gebeuren in een behandeling, vertelt dit boek hoe je het moet doen. Het is een aanrader voor alle hulpverleners die te maken krijgen met mensen met psychische problemen, in het bijzonder hulpverleners in de ggz. De directieve hulpverleningsaanpak richt zich op het overbr ... Vind psychotherapie in Boeken op Marktplaats ... . Het is een aanrader voor alle hulpverleners die te maken krijgen met mensen met psychische problemen, in het bijzonder hulpverleners in de ggz. De directieve hulpverleningsaanpak richt zich op het overbruggen van de kloof tussen patiënten, hun sleutelfiguren en hun hulpverleners ... Inleiding. De huisarts besteedt een groot deel van zijn tijd aan contacten met ouderen. In een gemiddelde standaardpraktijk van 2250 patiënten zijn ongeveer 170 patiënten tussen de 65 en 74 jaar, en 120 patiënten ouder dan 75 jaar.1 Multimorbiditeit en polyfarmacie zijn in deze leeftijdsgroepen eerder regel dan uitzondering. Van de Nederlanders tussen 65 en 75 jaar heeft 65% twee of meer ... Review of the book Sleutelfiguren in de psychotherapie: Kernberg, von Franz, Rogers, Cohn, Richter, Satir, Selvini Palazzoli, Boyesen, Dürckheim, Grof, Petzold ... Valensin georges, de seksuele liefde van de vrouw b Vali anna, uit de knoop, verhalen uit de psychiatrische praktijk 1992 d Valkenburg ton, de rollen omgekeerd, zorgen voor hulpbehoevende ouders 1995 e Vandekerkhove christian, ontwikkel uw paranormale vermogens 1975 h Vandereycken prof. dr. w. e.a. (red.), handboek psychopathologie deel 1 1994 b [1] Edith & Rolf Zundel, Leitfiguren der Psychotherapie, Kösel Verlag, (Dutch translation: Sleutelfiguren in de psychotherapie, Lemniscaat, 1987). English publications by the author 'Wolfgang Pauli's Dialogue with the Spirit of Matter,' Psychological Perspectives, Issue 24, Spring/Summer 1991, C.G. Jung Institute of Los Angeles. 'The Piano Lesson. De therapeut moet zijn gedachtengang doorzichtig maken zodat cliënten die kunnen overnemen. 8. Te weinig steun van belangrijke anderen. Belangrijke anderen, sleutelfiguren, buiten de therapiekamer kunnen een effect hebben op de uitkomst van de therapie. Ze kunnen een rol spelen bij het tot stand komen of oplossen van een probleem. Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels. De grote variatie in de sociale en culturele achtergronden van de sleutelfiguren in de opvoeding van de Indische naoorlogse generatie heeft vaak geleid tot confrontaties met onderling zeer verschillende opvoedingsstijlen, die we niet gemakshalve bekend mogen veronderstellen. 5 Verhelder de rol van sleutelfiguren en meer specifiek de regisseur van het zorgproces (zie aanbeveling 7 uit de Blauwdruk Mentale ... De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)3,4, tot ptss bij de politie - een beter beeld. ptss bij de politie - een beter beeld. politiepoli. ** ** Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd. Callenbach, 1958. Berg, J.H. van den; Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie. Callenbach, 1958. Berg, J.H. van den; De dingen. Vier metabletische overpeinzingen. sleutelfiguren in de omgeving in te lichten. Bij een verhoogd suïciderisico kan de hulpverlener, in overleg met de patiënt, zelf de sleutelfiguren in de omgeving inlichten, met als doel extra steun te bie...