Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen RENE GIRARD. HET LABYRINT VAN HET VERLANGEN e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

RENE GIRARD. HET LABYRINT VAN HET VERLANGEN PDF EPUB


Piet Tijmes

RENE GIRARD. HET LABYRINT VAN HET VERLANGEN - Piet Tijmes pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Piet Tijmes
DATEIGRÖSSE 9,33
DATUM none
ISBN 9789039106808
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Een reeks studies over het werk van de Frans-Amerikaanse criticus en antropoloog René Girard. De eerste drie hoofdstukken vormen samen een globale verkenning van de drie voornaamste thema's die in het oeuvre van Girard ter discussie staan. De laatste drie zijn eerder toepassingen: ze bouwen voort op Girards bekende beschrijvingen van de mimetische zelfbevestiging en van haar literaire neerslag. Het belang van de bundel wordt mede bepaald door de openingsbijdrage van René Girard zelf, waarin hij nader ingaat op zijn eigenzinnige invulling van het christelijke godsbeeld. Hij toont aan dat in alle religieuze mythen sprake is van een zondebokmechanisme, maar keert zich tegelijkertijd heftig tegen de thans vrij algemene gedachte dat het christendom slechts een variant is op dit algemeen-mythische stramien: het vormt juist de ontmaskering en daarmee de afwijzing van het zondebokmechanisme. Het boek wordt afgesloten met een boeiend en verhelderend interview met René Girard, waarin hij o.m. reageert op recente kritiek aangaande zijn werk.

...e academische wereld precies een halve eeuw geleden begon te bestoken met artikelen op het gebied van letterkunde, antropologie, psychologie en godsdienstwetenschappen ... Religie - Girard ... . Even leek het of de jonge Girard ook de kunst in zou gaan, maar in 1947 emigreerde hij naar de VS, waar hij naam zou maken met analyses op de grens van literatuur, sociologie en theologie. René Girard, het labyrint van het verlangen: Zes opstellen (Dutch Edition) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Het doel van deze cursus is om studenten inzicht te geven in het mimetische model van René Girard en hen in staat te stell ... René Girard, het labyrint van het verlangen by Paul Peckmans ... .com. *FREE* shipping on qualifying offers. Het doel van deze cursus is om studenten inzicht te geven in het mimetische model van René Girard en hen in staat te stellen om dit denken toe te passen op verschillende culturele uitingen. Eindtermen. De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van: de relatie tussen het mimetische verlangen, geweld en het zondebokmechanisme; De mimetische theorie van René Girard gaat uit van een centraal gegeven in het menselijke handelen: het mimetisme. Het is cruciaal om het menselijke verlangen en de relaties tussen mensen, alsook de culturele codering van deze verlangens en relaties te begrijpen. Mimetisme betekent in wezen gewoon nabootsing. De hoofdgedachte van René Girard is dat de mens beheerst wordt door een rivaliserende mimesis. Willy Coolsaet over het denken van Girard. Een groot deel van zijn oeuvre bestaat in de beschrijving van de werking en van de effecten van deze rivaliteit (Girard bestudeert hiervoor de literatuur, de psychologie). René Girard en de begeerte René Girard, De romantische leugen en de romaneske waarheid, Kampen, Kok Agora, 292 pagina's, prijs ƒ 39,90. René Girard, De zondebok, Kampen, Kok Agora, 257 pagina's, prijs / 39,30. Het werk van de filosoof René Girard, in het buitenland en vooral in Frankrijk voorwerp van uitgebreide discussies, was tot nu toe in...