Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen BEGELEIDEN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

BEGELEIDEN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN PDF EPUB


Aart Bogerd

BEGELEIDEN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN - Aart Bogerd pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Aart Bogerd
DATEIGRÖSSE 6,52
DATUM april 2004
ISBN 9789024412556
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Dit boek verschaft informatie over de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Die zorg is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Het boek stelt werkers aan de basis op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het is vooral gericht op de menings- en attitudevorming met betrekking tot de verstandelijk gehandicapten en de zorg voor hen. Uitgangspunt daarbij is de eigen visie van de auteurs op de belevingswereld van de verstandelijk gehandicapte.Ingegaan wordt op de volgende thema's:&8226; Wat is zwakzinnigheid of wie is de verstandelijk gehandicapte mens;&8226; De doelstellingen in de zorg: hoe valt de confrontatie met de samenleving uit voor de gehandicapte;&8226; Welke hulpverleningsmodellen worden gebruikt en welke hebben de voorkeur;&8226; Se benadering van de verstandelijk gehandicapte: op welke vraag moet welk antwoord gegeven worden vanuit de individuele werker, vanuit het team en vanuit de organisatie;&8226; Emancipatie en rechtspositie van de gehandicapte;&8226; De verantwoordelijkheid van de ouders en ouderparticipatie;&8226; Voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, de georganiseerde zorg, planning en stroomlijning van de zorg.Na elk hoofdstuk is een aantal discussievragen opgesteld of worden werkopdrachten gegeven. Het is primair een leerboek van in-service opleidingen, beroepsopleidingen voor verpleegkundigen en inrichtingswerkers, voortgezette scholing in dienstverband en middelbare beroepsopleidingen die zich richten op de sociaal-agogische sektor. Uit de vele evaluatieformulieren van docenten blijkt dat dit leerboek ook gebruikt wordt binnen de opleidingen MBO-arbeidstherapie, -activiteitenbegeleiding en -sport bewegen en binnen een aantal HBO-opleidingen zoals jeugdhulpverlening, inrichtingswerk en verpleegkunde. Het boek is ook van belang voor ouders van verstandelijk gehandicapten en bestuurders van instellingen.

...andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening ... Licht verstandelijke beperking | 's Heeren Loo ... . Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf. - Voor verstandelijk gehandicapten is non-verbale communicatie, zoals aanraken, knuffelen, belangrijk. Bij opname in het ziekenhuis is het niet de bedoeling dat patiënten knuffelen of snoezelen, maar even een hand vastpakken of een arm om de schouder moet kunnen. Zorg voor patiënt met verstandelijke beperking - Zorg voor een goede structuur. De kinderarts ... Verstandelijke beperking: informatie over verstandelijk ... ... . Zorg voor patiënt met verstandelijke beperking - Zorg voor een goede structuur. De kinderarts werkt samen met andere medische en paramedische specialisten, zorgverleners in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), artsen voor verstandelijke gehandicapten (AVG), sociaal pedagogische zorgverleners van MEE en de ouderorganisatie Stichting Downsyndroom (SDS). Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Alle huizen zijn in Amsterdam. Sommige huizen zijn speciaal voor ouderen, andere huizen speciaal voor jongvolwassenen. Ook is er een huis voor mensen met een meervoudig complexe beperking. Veel mensen met een verstandelijke beperking verblijven permanent in een instelling. Dit kan met name in relatie tot het onderwerp seksualiteit ethische dilemma's bij het personeel oproepen. Personeel in dergelijke instellingen wordt geacht om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden, waarbij het onderwerp seksualiteit ook een rol kan spelen. De Toolkit Ouderen geeft informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. Want mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De veroudering kenmerkt zich door specifieke behoeften en aandachtspunten en een grotere kans op een 'slechte oude dag' door verhoogde kwetsbaarheid op alle ... Levensboeken voor mensen met verstandelijke beperkingen zijn vaak in de ik-vorm opgesteld. Dit is binnen de reguliere dementiezorg wat minder gebruikelijk. Meer informatie: Leidraad 'Oud en Gelukkig' Geeft een overzicht van 45 methodes en praktische tools, die helpen bij het begeleiden van ouderen met een verstandelijke beperking. De coronacrisis treft de 170.000 verstandelijk gehandicapten hard. Zij zijn op jongere leeftijd vatbaar voor het coronavirus: de helft van de bewezen besmettingen zijn mensen die jonger zijn dan zestig. 22 april 2020 Interview Gehandicaptenzorg. De Spring, al 25 jaar begeleide vakanties voor verstandelijk gehandicapten! Wij, Arnold en Syl van vakantiecentrum de Spring, organiseren sinds 1995 begeleide vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers. We hebben muziekvakanties, visvakanties en paardenkampen in Friesland. Om een verstandelijk gehandicapte goed te kunnen begeleiden bij rouw is het nodig om te begrijpen hoe zij de dood ervaren. Om dat goed te kunnen is het belangrijk dat men kennis heeft van het niveau van functioneren, zowel verstandelijk als sociaal en emotioneel. Wonen in een veilige omgeving, met veel begeleiding en soms met speciale medische verzorging. Of liever midden in de wijk, zo zelfstandig mogelijk met wat begeleiding. Er zijn tal van woonvormen voor gehandicapten bij Amerpoort. We kijken graag naar wat bij jou past. Volwassenen wonen meestal begeleid en hebben een dagbesteding die goed bij hen past. Een verstandelijke beperking leidt vaak tot problemen in de omgang met andere mensen. ... HandicapNL is de nieuwe naam van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds. Als activiteitenbegeleider help je mensen met lichamelijke, verstandelijke of sociale problemen hun dagbesteding of werk op een zinvolle en plezierige manier in te vullen. Je begeleidt bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapte bij het verzorgen van de dieren in de kinderboerderij, gaat schilderen met een groepje dementerende ouderen of doet boodschappen met een psychiatrische patiënt. verstandelijk gehandicapten te maken heeft. Ondernemerscha...