Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Omgevingsanalyse e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Omgevingsanalyse PDF EPUB


T. Klerks

Omgevingsanalyse - T. Klerks pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN T. Klerks
DATEIGRÖSSE 10,14
DATUM september 2010
ISBN 9789001784249
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Omgevingsanalyse 2e druk is een boek van T. Klerks uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001784249 De tweede druk van Omgevingsanalyse; omgevingsfactoren vanuit praktijksituaties,is geactualiseerd en er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De kredietcrisis heeft in het hoofdstuk 'Banken en financiële markten' een plaats gekregen. De uitgave bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden aan de hand van cases situaties beschreven waarin bedrijven beslissingen nemen. Vervolgens worden de economische en niet-economische omgevingsfactoren besproken die bij deze beslissing een rol spelen. Dit deel is vanuit een praktische invalshoek geschreven met veel praktijksituaties en korte krachtige teksten. Het tweede deel gaat per hoofdstuk dieper in op de afzonderlijke omgevingfactoren. Getracht is om dezelfde onderwerpen die bij de diverse case-situaties aan de orde komen vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. Omgevingsanalyse is zo opgebouwd dat de methode gebruikt kan worden in diverse onderwijsconcepten, zoals themaonderwijs, projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs. Ook bij stage- en afstudeeropdrachten is deze methode heel bruikbaar om gericht bepaalde omgevingsfactoren op te zoeken en te structureren (deel 2) en vervolgens voor het betreffende bedrijf of de bedrijfssituatie de omgevingsfactoren te specificeren. De methode wordt ondersteund met een bijbehorende website.

...t omgevingsanalyses breng je factoren in kaart waar je nog geen invloed op hebt, maar die wel een belangrijke rol spelen voor je organisatie ... Macro analyse volgens het DESTEP model ... . Omgevingsanalyse Een omgevingsanalyse brengt factoren in kaart, die niet beïnvloedbaar zijn, maar waar rekening mee moet worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn het economisch klimaat, sociaal-culturele ontwikkelingen en veranderende wetten en regels. ==Onderzoek== In een omgevingsanalyse wordt onder andere onderzocht: Voorbeeld: Het beroepsvervoer heeft te mak... Een omgevingsanalyse is een analyse van de externe omgeving van de organisatie. Bij een woningcorporatie is het doel van een omgevingsan ... Omgevingsanalyse - Wikipedia ... ... Een omgevingsanalyse is een analyse van de externe omgeving van de organisatie. Bij een woningcorporatie is het doel van een omgevingsanalyse om een beeld te krijgen van de volkshuisvestelijke opgave in het werkgebied. Daarnaast kan de omgevingsanalyse worden ingezet om een beter beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen op financieel en organisatorisch gebied. De interne analyse van je organisatie geeft inzage in sterktes en zwaktes van de onderneming. De interne analyse is input voor je SWOT-analyse en strategie. Omgevingsanalyse doelgroepen 6 2.2 Omgevingsanalyse In de woonomgeving spelen verschillende ontwikkelingen en risico's. Belangrijke zaken die spelen en de komende jaren waarschijnlijk nog meer gaan spelen, zijn onder meer: Demografische ontwikkelingen met gevolgen voor het gebruik van de woningvoorraad. De omgevingsanalyse moet het vertrekpunt zijn, niet het eindpunt. Het vertrekpunt om daadwerkelijk je organisatie tijdens een crisis aan te passen aan dat wat de omgevin...