Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen SPIRITUALITEIT AANDACHTIGE LEVENSHOUDING e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

SPIRITUALITEIT AANDACHTIGE LEVENSHOUDING PDF EPUB


van Reisen

SPIRITUALITEIT AANDACHTIGE LEVENSHOUDING - van Reisen pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN van Reisen
DATEIGRÖSSE 10,18
DATUM oktober 1998
ISBN 9789024294152
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Spiritualiteit trekt de aandacht van veel mensen. Ze zijn op zoek naar 'meer dan het gewone'. Het functieverlies van de kerken brengt met zich mee dat zij zoeken naar nieuwe vormen, waarin ze hun leven kunnen verdiepen, teleurgesteld als ze zijn in de moderne wereld die steeds meer eendimensionaal wordt.Het woord 'spiritualiteit' kan associaties oproepen met 'verhevenheid', 'zweverigheid' of 'vaagheid'. Ten onrechte, volgens Fons van Reisen. In zijn boek Spiritualiteit als aandachtige levenshouding sluit hij juist zo nauw mogelijk aan bij concrete, alledaagse ervaringen die mensen in het gewone leven opdoen. Die ervaringen plaatst hij in een context en verbindt hij met een christelijke levensvisie. Deze traditie schept immers een kader. Daarbij richt hij vooral de aandacht op de mystieke dimensie van het bestaan, waarvoor velen zich gevoelig tonen.

...el spreekt ook wel over 'geestelijk ingesteld' zijn (Judas 18, 19) ... Spiritualiteit, filosofisch benaderd | Beelddenkers & HSP ... .In tegenstelling tot mensen die vleselijk ingesteld zijn — mensen die vooral gefocust zijn op zichzelf — zijn mensen die geestelijk ingesteld zijn meer gefocust op God en zijn normen en waarden (Efeziërs 5:1). Spiritualiteit. Aandachtig aanwezig is een moderne verwoording van waar het de maristen over gaat: Jezus Christus navolgen in een levenshouding die begint bij stilte, gebed en ontvankelijkheid.. De eerste maristen stelden zich de kerk ten voorbeeld zoals die ... Boekwinkeltjes.be ... .. De eerste maristen stelden zich de kerk ten voorbeeld zoals die in de tijd na de dood van Jezus ontstond in Jeruzalem: een gemeenschap waarin mensen delen wat ze hebben en wie ze zijn. Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten , maar de nadruk ligt op de persoonlijke i...