Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Jeugdzorgwerker e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Jeugdzorgwerker PDF EPUB


Niels Zwikker

Jeugdzorgwerker - Niels Zwikker pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Niels Zwikker
DATEIGRÖSSE 3,61
DATUM oktober 2009
ISBN 9789085600510
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

De jeugdzorg is een breed terrein waarin veel professionals onder evenzoveel verschillende omstandigheden werkzaam zijn. Een korte definitie van jeugdzorg is: ¿Helpen bij opgroeien en opvoeden¿. Er worden opgroei- en opvoedproblemen aangepakt die de ontwikkeling van de jeugdige tot een volwassen en volwaardig persoon belemmeren. Professionals in de jeugdzorg hebben daarbij een cliëntrelatie met zowel de jeugdige als met de opvoeders. Als antwoord op een veelvoud aan diverse vragen en behoeften van jeugdigen, opvoeders én de samenleving, heeft de jeugdzorg zich ontwikkeld tot een sector met veel verschillende vormen van beroepsuitoefening. Op dit moment is de beroepsuitoefening in de jeugdzorg echter dermate divers, dat de herkenbaarheid van de sector, de samenwerking tussen professionals en de kwaliteit van de hulpverlening in de knel komen. Dit profiel is opgesteld om de professionaliteit van de sector te versterken en de samenhang in de beroepsuitoefening in de jeugdzorg inzichtelijk te maken. In Jeugdzorgwerker worden de taken en competenties van de verschillende sociaal-agogische professionals in de jeugdzorg gebundeld en gezamenlijk gepresenteerd. Er wordt een functie- en beroepsoverstijgend profiel opgesteld dat de verschillende professionals in de jeugdzorg verbindt en laat zien wat specifiek is aan werken in de jeugdzorg. Het helpt het onderwijs bij het opleiden van professionals die met jeugd in de jeugdzorg willen werken. Tevens biedt het handvatten om verantwoordelijkheden beter af te kaderen en de inzet en ondersteuning van professionals door werkgevers te vergroten. Jeugdzorgwerkervormt samen met Gedragswetenschapper in de jeugdzorg de specificatie van de Beroepenstructuur zorg en welzijn in de jeugdzorg en levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van alle betrokkenen in de jeugdzorg. De auteurs zijn werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE Beroepsontwikkeling en hebben het profiel gemaakt als uitvoerders van het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg in het kader van het Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg.

......