Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET PDF EPUB


Herman Koningsveld

VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET - Herman Koningsveld pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Herman Koningsveld
DATEIGRÖSSE 9,63
DATUM none
ISBN 9789060092385
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Niet alleen in de filosofie maar ook in de vakwetenschappen neemt de belangstelling voor het verschijnsel wetenschap toe. Vooral in de sociale wetenschappen groeit het besef dat vragen als'Wat is wetenschap?','Wat is wetenschapsfilosofie?', en'Welke problemen ontstaan uit de wisselwerking tussen wetenschap en samenieving?'(eerst) beantwoord dienen te worden. Met andere woorden: het belang van de grondslagen en fundamenten van de wetenschap wordt onderkend, en dat is verheugend. Het is vanouds de wijsbegeerte geweest die bovenstaande vragen te lijf ging. In de inleiding van Koningsveid wordt naar antwoorden gezocht. Zijn boek bevat onder andere hoofdstukken over de Wiener Kreis en zijn voorgeschiedenis, de empirische cyclus, het kritisch rationalisme en Poppers sociale filosofie, de relatie tussen begrip en waarneming, de methodologische en kennistheoretische bijdragen van Kuhn en Lakatos. Herman Koningsveld(1939) studeerde scheikunde en wijsbegeerte in Utrecht. Hij promoveerde in 1973 op Empirical Laws, Regularity and Necessity en doceerde wijsbegeerte van de exacte natuurwetenschappen. Thans is hij wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij speciaal belast is met het onderwijs in de wetenschapsf ilosof ie.

...een voor het eerst in 1976 en beleefde elf drukken ... Het verschijnsel wetenschap | Koningsveld | 9789085061373 ... ... . Auteur Herman Koningsveld heeft het boek volledig herzien en uitgebreid met een aantal nieuwe hoofdstukken. Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elem ... PDF University of Groningen Het verschijnsel ... ... .. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van ... VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET (Paperback). Niet alleen in de filosofie maar ook in de vakwetenschappen neemt de belangstelling voor het verschijnsel... Vreemde verschijnselen bestaan er in overvloed. Sommige geheimzinnige processen in onze lichamen, op aarde en in het universum stellen de wetenschap voor een raadsel. Ontdek de meest biza...