Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Ontwikkelend onderwijs e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Ontwikkelend onderwijs PDF EPUB


C.F. van Parreren

Ontwikkelend onderwijs - C.F. van Parreren pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN C.F. van Parreren
DATEIGRÖSSE 7,40
DATUM februari 2001
ISBN 9789033417139
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

Ontwikkelend onderwijs 1e druk is een boek van C.F. van Parreren uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789033417139 'Ontwikkelend onderwijs' wil de psychische ontwikkeling van het kind, in het bijzonder ook zijn cognitieve ontwikkeling, vooruitbrengen. Dit onderwijsconcept gaat ervan uit dat de ontwikkeling van het kind tot stand moet komen doordat het kind de inhouden van de omringende cultuur in zich opneemt. In dit boek vat de auteur zijn denkbeelden omtrent deze thematiek samen.Allereerst wordt aandacht besteed aan de keuze en de opbouw van de leerinhouden en aan de ontwikkeling van zinvolle leer- en denkstrategie n bij de leerlingen.In het hoofdstuk 'onderwijsleerprocessen' worden vervolgens de principes van goed onderwijs geformuleerd en toegelicht. Hier gaat het dan vooral om die aspecten die in het huidige onderwijs het meest te kort komen.Een volgend hoofdstuk gaat in op de wijze waarop in ontwikkelend onderwijs met de verschillen tussen leerlingen moet worden omgegaan. De problematiek van 'achterblijvers' wordt vanuit de doelstelling van ontwikkelend onderwijs geanalyseerd.Een laatste hoofdstuk wijst er op dat met al het voorgaande nog niets wordt bereikt, als het onderwijs er niet in slaagt het geleerde tot persoonlijk eigendom van de leerlingen te maken. Omtrent dit integratieprobleem draagt de schrijver concrete, vernieuwende voorstellen aan.Het betoog wordt toegelicht met concrete voorbeelden van leerinhouden, leerstrategie n en werkwijzen van leraar en leerlingen. Het boek wil het denken over en de praktijk van het onderwijs aanzetten tot verandering. Sinds de eerste druk is het boek voorgeschreven en nuttig gebleken voor onderwijsgevenden, studenten aan lerarenopleidingen, onderwijsonderzoekers en beleidsmakers. Carel F. van Parreren is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in psychologische functieleer en handelingspsychologie.

......