Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen KOLOSSENZEN e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

KOLOSSENZEN PDF EPUB


Kolossenzen

KOLOSSENZEN - Kolossenzen pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Kolossenzen
DATEIGRÖSSE 6,48
DATUM juni 1999
ISBN 9789024262199
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

In een hellenistische omgeving met fascinerende holistische opvattingen probeert de jonge messiaanse beweging van Kolosse haar weg te vinden. In nuchtere onderwijzing en met een hymnische stijl wordt haar, het leven in geloof, hoop en liefde voorgehouden: de gemeente is het lichaam van Christus, de messias haar hoofd. Dat is de kern, van de brief aan de Kolossenzen, een brief in de stijl van Paulus.

...Paulus aan de christelijke gemeente in Kolosse ... Kolossenzen 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl ... .De brief telt 4 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.. De brief behoort tot de vier "gevangenisbrieven", samen met de brief aan de Efeziërs, de brief aan de ... De brief aan de Kolossenzen © Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. Kolossenzen 1. Wat is dit voor boek? Dit is een brief die geschreven is door Paulus aan de gelovigen in de stad Kolosse in Klein-Azië (=Turkije). Als boodschapper van God reisde Paulus naar ... Kolossenzen 1 - Statenvertaling met kanttekeningen ... . Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. 1. Opschrift en groet. 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timótheüs, de broeder,. 2 Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn: Rom. 1:7. Gal. 1:3. Efez. 1:2. 1 Petr. 1:2. genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.. Dankzegging en bede voor...