Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Ecclesiologie in context - Handboek praktische theologie e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Ecclesiologie in context - Handboek praktische theologie PDF EPUB


J.A. van der Ven

Ecclesiologie in context - Handboek praktische theologie - J.A. van der Ven pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN J.A. van der Ven
DATEIGRÖSSE 6,14
DATUM none
ISBN 9789024268528
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

In dit nieuwe deel van Handboek Praktische Theologie staat de ecclesiologie centraal: de theorie van de kerk in de moderne samenleving van vandaag. Het gaat daarbij om de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst. Daartoe worden theologische en sociaal-wetenschappelijke inzichten omtrent de kerk op elkaar betrokken. Ook de resultaten van empirisch onderzoek spelen een belangrijke rol in dit werk. Het boek gaat uitvoerig in op de algemene functie van de kerk: de religieuze communicatie. Ter ondersteuning daarvan worden vier kernfuncties aan de orde gesteld: de identiteit, de integratie, het beleid en het beheer. Daarbij wordt de kerk in onderscheiden zin behandeld als: groep, beweging, vereniging, gemeenschap, netwerk, organisatie, bedrijf. De vier kernfuncties worden betrokken op de sectoren van de kerk: pastoraat, katechese, liturgie, verkondiging en diakonie. In samenhang daarmee gaat het boek systematisch in op de semiotische betekenis van de religieuze codes die ter aanduiding van het wezen en het doel van de kerk worden gebruikt. Dit zijn: gemeenschap van gelovigen, volk Gods, Jezusbeweging, lichaam van Christus, bouwwerk van de Geest, kerk van de armen. Steeds wordt aandacht besteed aan de cognitieve, emotieve en conatieve functie van deze codes. Het boek is voortgekomen uit colleges aan de universiteiten te Nijmegen en Ottawa èn uit spreekbeurten en discussies met pastores uit de pastorale praktijk. Het weerspiegelt zowel de theologische discussie omtrent de kerk als ook het engagement met de toekomst van de kerk die in de praktijk 'gedaan' moet worden. Het werk is dan ook belangrijk voor theologen, theologen in opleiding, pastores, kerkelijke bestuurders en leidinggevende pastorale vrijwilligers.De auteur is gewoon hoogleraar Pastoraaltheologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en bijzonder hoogleraar aan de St. Paul University te Ottawa.Het Handboek praktische theologie is opgezet als een overzichtswerk voor de hele praktische theologie. Tot nu toe verschenen In de leerschool van het geloof; mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk (2e druk, 1991) en Als hoorder onder de hoorders...; een hermeneutische homiletiek, beide van dr. G.D.J. Dingemans.

......