Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen OP WEG NAAR WERK e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

OP WEG NAAR WERK PDF EPUB


Mevr. C. Audenho

OP WEG NAAR WERK - Mevr. C. Audenho pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Mevr. C. Audenho
DATEIGRÖSSE 5,38
DATUM 2000-11-01
ISBN 9789031331833
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

niet Aandacht voor (re)integratie in werk, studie en vrijetijdsactiviteiten is een wezenlijk aspect van de zorg in de maatschappij. Niet alleen heeft het (blijven) vervullen van een maatschappelijke rol een positieve invloed op het zelfbeeld en het functioneren van mensen met een psychische problematiek, ook voorkomt het negatieve beeldvorming en stigmatisering. Dit boek begint met een uitgebreide plaatsbepaling van arbeidsrehabilitatie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tevens komen diverse methoden van arbeidsrehabilitatie alsmede van belang zijnde inhoudelijke aspecten, theoretische denkkaders en beschikbare instrumenten uitgebreid aan bod. Het tweede deel van het boek richt zich op een door het European Community Horizon (E.C.Ho)-programma ondersteund onderzoek naar de thematiek van arbeidsrehabilitatie in de GGZ in drie Vlaamse regio's. Dit project had tot doel methoden te ontwikkelen en te evalueren voor de arbeidsrehabilitatie van personen met een psychische problematiek.Door deze combinatie van theoretische achtergronden en op praktische toepassing gericht onderzoek is dit boek geschikt voor eenieder die een bijdrage levert aan de arbeidsrehabilitatie van mensen met psychische problemen.

......