Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen De visie van Freinet e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

De visie van Freinet PDF EPUB


Jan Devos

De visie van Freinet - Jan Devos pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN Jan Devos
DATEIGRÖSSE 3,43
DATUM april 2013
ISBN 9789044130232
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

De visie van Freinet 1e druk is een boek van Jan Devos uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789044130232 Over het boek:Het Freinetonderwijs heeft een vaste stek verworven in het Vlaamse onderwijslandschap. Dagelijks geven vele leerkrachten binnen diverse freinetscholen vorm aan hun onderwijspraktijk. Zij beroepen zich hiervoor op het gedachtegoed van Célestin Freinet en trachten met allerlei technieken en leermiddelen kinderen te laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen. Ze gaan actief aan de slag met vrije teksten, installeren coöperatieve en participatieve overlegvormen, laten de kinderen onderzoeken en experimenteren.Hoewel een aantal technieken bekendheid genieten, is de achterliggende visie van Freinet vaak minder gekend. Dit boek wil een overzicht bieden van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van de Freinetpedagogie. De auteur kwam tot dit overzicht door oorspronkelijke teksten van Freinet en overzichtswerken over Freinet op elkaar te betrekken. Het belang van deze visie-elementen kan moeilijk overschat worden, aangezien zij de motor vormen voor een geïnspireerde werking. Om deze goed te begrijpen is het belangrijk om Célestin Freinet te plaatsen binnen de tijd (1896-1966) en de ruimte (Zuidoost-Frankrijk) waarin hij leefde en werkte. Enkele belangrijke, invloedrijke gebeurtenissen worden vermeld. Het boek sluit af met een kijkwijzer die een individuele leerkracht of een schoolteam in staat stelt om zelf na te gaan in welke mate de eigen werking aansluit bij de uitgangspunten van Freinet.Over de auteur(s):Jan Devos nam als onderwijzer en pedagoog diverse functies op binnen het onderwijs. Hij was coördinator leerplanontwikkeling bij het OVSG, medewerker van de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en werkt momenteel als onderwijsinspecteur. Hij schreef een masterthesis over de overgang van leerlingen uit alternatieve scholen naar het secundair onderwijs en was onder meer betrokken bij het ondersteunen van Freinetscholen.

...gen ideeën over Leren. Hij is de grondlegger van het Freinet-onderwijs ... Scholenopdekaart ... . Analogieën van het werk van de schoolmeester met dat van het boerenleven en de Natuur nemen bij Freinets geschriften een grote plaats in. Eén van de beroemdste analogieën is: 'een paard dat geen dorst heeft, dwingt men niet tot drinken, maar men voorziet wel in ... Basisprincipes, uitgangspunten freinetonderwijs Al werkend, lezend en reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken: De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt. Leren is: het al handelend experimenteel zoeken en ontdekken waarbij ... Pedagogische stromingen in de kinderopvang | Mens en ... ... . Leren is: het al handelend experimenteel zoeken en ontdekken waarbij zelfgevonden mogelijkheden ... De opvoeding vindt plaats door overleg. Door het scheppen van een stimulerende omgeving en door gebruik te maken van de Freinet-technieken streven wij een opvoeding na die tegemoet komt aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van elke leerling. Overleg is hierbij het uitgangspunt. Overleg brengt structuur aan. uitgaat van de belevingswereld van de leerlingen, wordt de familie haast vanzelf bij de school. betrokken. Dit document is gebaseerd op het document GOK Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (Breed evalueren: visietekst) en de visie van Freinet. Visie op opvoeding: Opvoeding en leren moet vooral op een natuurlijke manier plaatsvinden. Freinet streefde naar een zo perfect mogelijke overgang van de thuis- naar de schoolsituatie. Citaat van Freinet: "We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. De auteur kwam tot dit overzicht door oorspronkelijke teksten van Freinet en overzichtswerken over Freinet op elkaar te betrekken. Het belang van deze visie-elementen kan moeilijk overschat worden, aangezien zij de motor vormen voor een geïnspireerde werking. Kinderopvang Le petit Papillon werkt volgens een pedagogisch beleid, wat is gebaseerd op de pedagogische stroming van Célestin Freinet. Kenmerkend aan Freinet is het respect dat er is voor de mening en eigenheid van kinderen, ouders en collega's. Op de kinderopvang worden kinderen gemotiveerd, omdat ze zelf mee kunnen denken en kiezen. Een spiegel van de samenleving De Speelplaneet richt zich tot alle kinderen, niet alleen kinderen van wie de ouders bewust voor de Freinetpedagogie kiezen. Onze school wil een spiegel van de samenleving zijn, waar elk kind welkom is, ongeacht huidskleur, afkomst, levensbeschouwing of moedertaal. Freinet; Onze missie en visie; Missie en Visie Perenboompje. ... Aan de basis ligt een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen en een fundamenteel respect voor hun identiteit, hun eigenheid. Geen twee mensen zijn hetzelfde, dus ook geen twee kinderen. Zijn visie was dat onderwijs niet moet uitgaan van het abstract-intelligente, maar van de alledaagse leefwereld van kinderen. Kinderen maken zich stof sneller eigen als ze het zelf kunnen ontdekken, zonder uitleg vooraf, vond Freinet. Hij introduceerde de drukpers in scholen: zo maakten kinderen kennis met het belang van het geschreven woord ... Célestin Freinet (1896-1966) was werkzaam als leraar op een dorpsschooltje in het zuiden van Frankrijk. Tijdens zijn lessen merkt hij dat de kinderen nauwelijks interesse hadden in de leerstof. Het stond in groot contrast met zijn lessen buiten het lokaal. De kinderen waren dan betrokken en toonde nieuwsgierigheid. DE MISSIE Kinderen opvoeden door middel van onderwijs tot kritische, zelfstandige en democratische burgers. DE VISIE In de visie van de school is elk kind uniek in hoe het is en dus ook in hoe het leert. Elk kind heeft zijn eigen interesses, talenten, tempo en leerstijl. De school ziet het als haar taak om de leerling voor te bereiden op een toekomst in een dynamische en complexe ... Célestin Freinet was net achttien geworden en zojuist aan het derde studiejaar van zijn onderwijzersopleiding in Nice begonnen, toen in oktober 1914 het verloop van de Eerste Wereldoorlog zijn leven radicaal veranderde....