Möchten Sie Bücher online lesen? Lesen Privaatrecht e-book online. Mit unserer Website BESTE BIBLIOTHEKEN Es ist einfach. Registrieren Sie sich und laden Sie kostenlos Bücher herunter. Schöne Wahl!

Privaatrecht PDF EPUB


A.C. van Nes

Privaatrecht - A.C. van Nes pdf epub

SPRACHE: KOSTENLOS

SPRACHE: DEUTSCHE

DIE INFO

AUTORIN/AUTORIN A.C. van Nes
DATEIGRÖSSE 3,29
DATUM april 2014
ISBN 9789041509451
FORMAT: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Klicken Sie auf die Schaltfläche unten und laden Sie kostenlos Bücher herunter!

BESCHREIBUNG

In het boek van Uitgeverij Educatief voor het onderdeel Privaatrecht (voorheen Juridische Aspecten 1) van de opleidingMakelaar-taxateur o.z. komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:- Personen- en familierecht- Erfrecht- Handelsrecht- Vermogensrecht- Zakenrecht- Verbintenissenrecht- Koop en koop afbetaling- Arbeidsovereenkomst- Huurovereenkomst- Pachtovereenkomst- Bijzondere overeenkomsten- Burgelijk procesrecht- Executierecht en beslagrecht- Faillissementsrecht- Notariaat- KadasterHet boek voor het onderdeel Privaatrecht is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in Privaatrecht en aan het werk wil als Makelaar en/of Taxateur

...l Privaatrecht. Iedere staat heeft zijn eigen privaatrecht en zijn eigen rechterlijke macht ... Boeken over privaatrecht kopen? Kijk snel! | bol.com ... . Privaatrecht heeft betrekking op de onderlinge verhouding tussen burgers en wordt daarom ook wel het burgerlijk recht genoemd. De rechter heeft bij privaatrecht een zeer belangrijke rol omdat er hier personen tegenover elkaar staan in plaats van de staat tegenover een persoon. publiekrecht. Publiekrecht is het recht dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt. Onder het publiekrecht vallen bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorg ... Privaatrecht - Masters - Universiteit Utrecht ... . Onder het publiekrecht vallen bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld. » Meer over bestuursrecht bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht en belastingrecht.. De term overheid moet ruim gezien worden: de rijksoverheid, de gemeenten en ... De Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) geeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) de bevoegdheid om een rechthebbende van een stuk grond te verplichten om de aanleg en/of instandhouding of wijziging van werken in, op of boven zijn grond te gedogen (bijvoorbeeld leidingen, kabels, mastvoeten e.d.). Deze gedoogverplichting kan alleen worden opgelegd voor openbare werken van algemeen nut ... PRIVAATRECHT - De woning: kopen, overdragen en juridisch jargon Soms lijkt het wel alsof juristen een heel eigen jargon hebben. Een jargon dat op essentiële punten afwijkt van het gangbare spraakgebruik. Zo is degene die van de bank een bedrag leent volgens juristen de 'hypotheekgever'....